Exen мухоловки, 4 бр.

Exen мухоловки, 4 бр.


Описание

Натурален продукт на смолиста основа. Област на приложение: в домакинството, офиси, хотели, складове за хранителни продукти, административни сгради. Преди да се отвори, мухоловката се оставя за няколко часа на стайна температура. Изважда се бавно и леко от капсулата и се закача на подходящо място. В зависимост от големината на помещението се поставят и броя мухоловки.