Exen примамка за мишки и плъхове, 200 гр.

Exen примамка за мишки и плъхове, 200 гр.


Описание

За унищожение на мишки и плъхове . Препаратът съдържа Bitrex -  изключително горчиво вещество , което предотвратява инцидентно поглъщане от хора и домашни животни. Необходимо е съдържанието на опаковката да се разпредели на приблизително равни части на точки с разстояние от 4 до 8 метра . Смъртта на гризачите настъпва 3-4 дни след консумацията . В зависимост от размера на популацията и участъка елиминирането на всички гризачи трябва да настъпи между 2 и 3 седмици.