Flammat прахче за почистване на сажди, 4х40г

Flammat прахче за почистване на сажди


Описание

Почиства сажди на камини, нафтови печки и котли работещи с въглища, дърва или дизелово гориво за отопление. Препаратът за почистване на сажди е под формата на прах, който развива високо температура при горене и по този начин способства ефективно за отстраняване на саждите от трудно достъпни места, като комини и димоходи.

Употреба

За печки и камини: хвърлете върху жарта 1 бр. опаковка от 40 г препарат за почистване на сажди без да я разкъсвате и затворете изходящата клапа създаваща тяга. След около 15 минути отворете изходящата клапа за да се усили пламъка и да се постигне висока температура, която способства за премахване на саждите.

За нафтови печки или котли: нагласете малък пламък и хвърлете опаковката без да я разкъсвате в печката или котела. Увеличете пламъка от средно до максимално положение и изчакайте около 25 минути. След това намалете пламъка в нормално положение.

Почиствайте саждите минимум веднъж месечно с препарат за почистване на сажди. Това спестява енергия и предпазва околната среда от замърсяване.

Една опаковка съдържа 4 бр. прахчета х 40 г.